Trường DLA: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở năm học 2022 - 2023

DLA

Ngày 23-11-2023, Trường DLA tổ chức nghiệm thu, đánh giá các đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2022-2023 của CB-GV trường.

Chụp ảnh lưu niệm hội đồng
Chụp ảnh lưu niệm hội đồng

 

Các đề tài xoay quanh các chủ đề về phương pháp giảng dạy, thiết kế các hoạt động thúc đẩy người học, công tác kiểm định của trường...

Chụp ảnh lưu niệm hội đồng>
Chụp ảnh lưu niệm hội đồng
Toàn cảnh hội đồngg

Trong ngày làm việc, hội đồng sẽ tiến hành đánh giá 09 đề tài, hướng đến các mục tiêu trong công tác giáo dục, đào tạo và lấy người học là trung tâm.

Ban truyền thông