Xây dựng kế hoạch hằng năm về công tác tuyển sinh, truyền thông của Trường. Triển khai thực hiện hoạt động giới thiệu, quảng bá thông tin về tất cả các mặt hoạt động của Nhà trường đến với toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên (truyền thông nội bộ), đồng thời giới thiệu, truyền bá thông tin của Trường đến với các đối tác bên ngoài và công chúng rộng rãi (truyền thông đối ngoại) thông qua website của Trường, fanpage và các trang thông tin liên kết khác.

Đầu mối tổ chức và phối hợp với phòng Quan hệ quốc tế, Quan hệ doanh nghiệp và Công tác sinh viên, phòng Quản lý Đào tạo – Khảo thí, Khoa và các đơn vị liên quan tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh; công tác tiếp nhận hồ sơ đại học, thạc sĩ hàng năm.

Tư vấn hướng nghiệp và tư vấn đăng ký xét tuyển, tư vấn ngành học, chương trình đào tạo, cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp phù hợp nhất với điều kiện và năng lực cho học sinh, phụ huynh, người học có nhu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Nguyễn Minh Khoa

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đỗ Quốc Dũng

Phó trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Mai Phương

Trợ lý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Bùi Phương Toàn

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Hà Gia Khánh

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Văn Thị Vàng

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Huỳnh Thị Hiệp

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Tuyển sinh – Truyền thông

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (123) - 02723.513668

Hotline: 0917 241 544 - 0824 747 299 - 0374 597 437

Website: www.daihoclongan.edu.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tuyển sinh đại học chính quy 2022

Định hướng tương lai