Phòng Khoa học công nghệ

DLA

Tham mưu cho Ban Giám hiệu quản lý và phát triển hoạt động khoa học công nghệ trong Nhà trường nhằm tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới, góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của tất cả giảng viên, cán bộ nhân viên và sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo cho Nhà trường.

Quản lý, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Trường từng năm và kế hoạch 5 năm, quản lý hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học, xuất bản Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Đình Tuấn

Trưởng phòng

2

Lê Anh Dũng

Phó trưởng phòng

3

Nguyễn Đạt Thịnh

Trợ lý

4

Trần Thanh Phong

Trợ lý

5

Đặng Phúc Danh

Chuyên viên

6

Lê Thị Tiền

Chuyên viên

Phòng Khoa học công nghệ

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (109)

Website: www.daihoclongan.edu.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.