Phòng Quản lý đào tạo và Khảo thí

DLA

Phòng Quản lý đào tạo và Khảo thí có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược, mục tiêu đào tạo, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo trong toàn trường.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Nguyễn Minh Khoa

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Huỳnh Thị Bích Liễu

Trợ lý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trần Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Hứa Khoa Nam

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Bùi Thị Thu Trinh

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phạm Thị Thanh Trúc

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Huỳnh Hoàng Huy

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Đinh Huy Chương

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Quản lý đào tạo và Khảo thí

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (10)

Website: www.daihoclongan.edu.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">phongqldt&This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.