Phòng Quản lý đào tạo và Khảo thí

DLA

Phòng Quản lý đào tạo và Khảo thí có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược, mục tiêu đào tạo, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo trong toàn trường.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Minh Khoa

Trưởng phòng

2

Huỳnh Thị Bích Liễu

Trợ lý

4

Trần Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

5

Hứa Khoa Nam

Chuyên viên

6

Bùi Thị Thu Trinh

Chuyên viên

7

Phạm Thị Thanh Trúc

Chuyên viên

8

Huỳnh Hoàng Huy

Chuyên viên

9

Đinh Huy Chương

Chuyên viên

Phòng Quản lý đào tạo và Khảo thí

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (10)

Website: www.daihoclongan.edu.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">phongqldt&This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.