Phòng Kế toán - Tài chính

DLA

Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch về tài chính của trường, theo dõi giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác kế hoạch tài chính trong toàn trường.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Thị Tiếu

Trưởng phòng

2

Đỗ Minh Hiếu

Trợ lý

3

Nguyễn Thị Hồng Vân

Kế toán viên

4

Trần Thị Thanh Hương

Kế toán viên

5

Nguyễn Việt Hà

Kế toán viên

Phòng Kế toán – Tài chính

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (10)

Website: www.daihoclongan.edu.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.