Phòng Đảm bảo cơ sở vật chất

DLA

Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sữa chữa, bảo quản cơ sở vật chất của trường, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, của cán bộ công nhân viên và sinh viên toàn trường. Xây dựng kế hoạch công tác quản lý thiết bị vật tư của trường, theo dõi giám sát việc mua sắm và tình hình bảo quản sử dụng trang thiết bị và vật tư ở các đơn vị. Quản lý tài sản trong các phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, văn phòng.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Nguyễn Thị Bảo Châu

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trương Hoàng Sơn

Trợ lý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Lê Minh Trí

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thanh Tâm

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Văn Bá Tuấn

Nhân viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Lương Thị Kim Liên

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Kim Hằng

Nhân viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Đinh Thị Thúy Hằng

Nhân viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Huỳnh Thị Nga

Nhân viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Trần Thị Đẹp

Nhân viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Huỳnh Thị Kim Loan

Nhân viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Nguyễn Thị Hồng Châu

Nhân viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Nguyễn Thị Tư

Nhân viên y tế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Trần Thế Hùng

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Nguyễn Xuân Hạ

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Nguyễn Trường An

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Đảm bảo cơ sở vật chất

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (10)

Website: www.daihoclongan.edu.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.