Phòng Đảm bảo cơ sở vật chất

DLA

Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sữa chữa, bảo quản cơ sở vật chất của trường, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, của cán bộ công nhân viên và sinh viên toàn trường. Xây dựng kế hoạch công tác quản lý thiết bị vật tư của trường, theo dõi giám sát việc mua sắm và tình hình bảo quản sử dụng trang thiết bị và vật tư ở các đơn vị. Quản lý tài sản trong các phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, văn phòng.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Bảo Châu

Trưởng phòng

2

Trương Hoàng Sơn

Trợ lý

3

Lê Minh Trí

Chuyên viên

4

Nguyễn Thanh Tâm

Chuyên viên

5

Văn Bá Tuấn

Nhân viên

6

Lương Thị Kim Liên

Chuyên viên

7

Nguyễn Kim Hằng

Nhân viên

8

Đinh Thị Thúy Hằng

Nhân viên

9

Huỳnh Thị Nga

Nhân viên

10

Trần Thị Đẹp

Nhân viên

11

Huỳnh Thị Kim Loan

Nhân viên

12

Nguyễn Thị Hồng Châu

Nhân viên

13

Nguyễn Thị Tư

Nhân viên y tế

14

Trần Thế Hùng

Chuyên viên

15

Nguyễn Xuân Hạ

Chuyên viên

16

Nguyễn Trường An

Chuyên viên

Phòng Đảm bảo cơ sở vật chất

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (10)

Website: www.daihoclongan.edu.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.