Dự giảng – Hoạt động góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy

DLA

Ngày 26-10-2023, Khoa Khoa học xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ chức dự giảng, góp ý chuyên môn cho giảng viên của khoa.

data
data

 

Đây là hoạt động thường xuyên của khoa trong nâng cao chất lượng giảng dạy, với phương pháp chú trọng người học và tăng tương tác giữa giảng viên với sinh viên tạo hứng thú trong học tập.

Mỹ Thuận