Tân sinh viên và chuyên đề "Tư duy mới về giáo dục quốc phòng – an ninh trong giai đoạn hiện nay"

DLA

Trước những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) luôn đặt mục tiêu giáo dục cho người học phát triển toàn diện. Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) cho sinh viên SV luôn được Đảng ủy, Bam Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm, thường xuyên phối hợp cùng Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tham gia GDQP-AN cho các thế hệ sinh viên Nhà trường.

Theo đó, sáng ngày 29-12-2021, tân sinh viên khóa 2021 thuộc các ngành đào tạo chính quy Trường DLA tham gia học tập chuyên đề “Tư duy mới về giáo dục quốc phòng – an ninh trong giai đoạn hiện nay” do báo cáo viên Thượng tá Nguyễn Vũ Linh quán triệt.

data

 

Tham gia chuyên đề, các tân sinh viên được báo cáo viên trình bày về quan điểm Quốc phòng – An ninh (QP-AN), đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của Đảng; tư duy mới về GDQP-AN và một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác GDQP-AN trong giai đoạn hiện nay.

data

 

Thông qua chuyên đề “Tư duy mới về giáo dục quốc phòng – an ninh trong giai đoạn hiện nay” nói riêng và các giờ học về GDQP-AN nói chung giúp sinh viên Nhà trường:

- Nhận thức được tính chất, nhiệm vụ, nội dung bảo vệ QP-AN. Từ đó, xác định trách nhiệm là một lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này.

- Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và quy chế của nhà trường, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật.

- Tích cực học tập nâng cao kiến thức về Hiến pháp, pháp luật, hiểu được những nội dung cơ bản về bảo vệ QP-AN.

- Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện.

- Nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng  ngừa những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên là một môn học đặc biệt, có tính cấp bách và lâu dài. Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đặc biệt chú trọng đến việc đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy sát với đặc điểm hoạt động của sinh viên và phù hợp với tình hình mới. Nhờ vào đó, sinh viên không chỉ cập nhật thông tin chính xác, nhận thức đúng đắn đường lối của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc với nhân dân, xây dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Ban Truyền thông