Ngày 24-04-2021 Phòng Sau Đại học và Liên kết Đào tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ cho 20 học viên khóa 06 chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh.

Tham dự Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ ngành Quản Trị Kinh Doanh có: TS. Dương Ngọc Duyên - Chủ tịch hội đồng, TS. Võ Đăng Khoa – Ủy viên hội đồng, TS. Lại Nam Tuấn – Thư ký hội đồng.

data

Trong buổi làm việc, học viên trình bày những nội dung dự kiến sẽ viết trong luận văn thạc sĩ của mình, cấu trúc các chương, các phương pháp nghiên cứu, dự kiến nguồn số liệu, tài liệu tham khảo trong quá trình làm luận văn. Từ đó, hội đồng sẽ có những góp ý, đánh giá, bổ sung giúp cho đề cương của học viên được hoàn thiện. Học viên sẽ bám sát theo đề cương đã được hội đồng đồng ý thông qua để tiến hành viết luận văn thạc sĩ trong 6 tháng và sẽ tiến hành bảo vệ trước hội đồng khi đạt đủ các điều kiện trong quá trình đào tạo, chuẩn đầu ra.

Học viên lắng nghe và ghi nhận những góp ý, nhận xét từ hội đồng
Học viên lắng nghe và ghi nhận những góp ý, nhận xét từ hội đồng

Nhìn chung, các đề tài đáp ứng cơ bản yêu cầu của một đề cương thạc sĩ. Bên cạnh đó, học viên cần chỉnh sửa một vài lỗi chính tả, hình thức trình bày, chi tiết hóa đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài,... theo góp ý từ hội đồng nhằm đảm bảo các học viên thực hiện viết luận văn được khả thi, mang ý nghĩa khoa học và hoàn thành kịp tiến độ.

Văn Thị