Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã hoàn thành 04 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Ngôn ngữ Anh. Nhà trường công khai các báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận báo cáo tự đánh giá một cách chính thức và giúp Ban Thư ký và Hội đồng Tự đánh giá ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía bên liên quan để hoàn thiện các báo cáo tự đánh giá.

Thời gian đóng góp ý kiến giúp chúng tôi hoàn thiện báo cáo tự đánh giá: từ ngày 30/9/2020 đến hết ngày 30/10/2020.

  1. Thông báo về hoàn thành 04 báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Ngôn ngữ Anh
  2. Báo cáo tự đánh giá ngành Tài chính ngân hàng
  3. Báo cáo tự đánh giá ngành Quản trị kinh doanh
  4. Báo cáo tự đánh giá ngành Kế toán
  5. Báo cáo tự đánh giá ngành Ngôn ngữ Anh

Chúng tôi kính mong quý vị đọc qua và cho ý kiến đóng góp, bổ sung (nếu có). Xin vui lòng gửi ý kiến đóng góp về Phòng Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An hoặc email góp ý về đại diện Ban Thư ký (Ông Nguyễn Văn Toàn) qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự đóng góp, hỗ trợ tích cực từ quý vị góp phần giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, cải tiến chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.