Sáng ngày 01-03-2021, các sinh viên, học viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã chính thức quay trở lại trường học tập sau thời gian dài nghĩ Tết và chống dịch Covid 19.

Để chuẩn bị môi trường học tập an toàn cho sinh viên, học viên Nhà trường đã chuẩn bị nhiều phương án, thực hiện dọn dẹp vệ sinh, tiến hành các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh
Để chuẩn bị môi trường học tập an toàn cho sinh viên, học viên Nhà trường đã chuẩn bị nhiều phương án, thực hiện dọn dẹp vệ sinh, tiến hành các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh
Công tác kiểm tra ra vào cổng, thực hiện đo thân nhiệt và khử trùng tại cổng được thực hiện nghiêm túc
Công tác kiểm tra ra vào cổng, thực hiện đo thân nhiệt và khử trùng tại cổng được thực hiện nghiêm túc
data

Trước đó công tác khai báo y tế đối với từng sinh viên, học viên cũng được thực hiện qua đó nắm được tình hình sức khỏe sinh viên. Khi trở lại học tập, sinh viên, học viên Nhà trường tuân thủ các quy định về công tác phòng chống dịch Covid 19. Đồng thời thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Bộ Y tế - quy tắc 5K: Đeo khẩu trang – Khử khuẩn – Khai báo y tế – Giữ khoảng cách an toàn – Không tụ tập đông người.

data

Văn Thị