Vừa qua, (ngày 23-24/01/2021) Phòng Sau Đại học và Liên kết đào tạo Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức thành công bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng và Quản trị Kinh doanh.

data
ThS Huỳnh Văn Xê – Phó Hiệu trưởng - Trưởng Phòng Sau Đại học và Liên kết đào tạo Trường DLA chúc mừng các học viên s4 hoàn thành bảo vệ luận văn với kết quả tốt nhất và hoàn thành khóa học của mình với kết quả cao. Buổi bảo vệ là một dấu son  nhằm tổng kết, đánh giá kết quả học tập và ghi nhận công trình nghiên cứu của các học viên.
ThS Huỳnh Văn Xê – Phó Hiệu trưởng - Trưởng Phòng Sau Đại học và Liên kết đào tạo Trường DLA chúc mừng các học viên s4 hoàn thành bảo vệ luận văn với kết quả tốt nhất và hoàn thành khóa học của mình với kết quả cao. Buổi bảo vệ là một dấu son nhằm tổng kết, đánh giá kết quả học tập và ghi nhận công trình nghiên cứu của các học viên.
Tham gia hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ có các Phó Giáo Sư, Tiến sĩ đầu ngành, chuyên gia kinh tế, nhà khoa học và giảng viên Trường DLA có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài
Tham gia hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ có các Phó Giáo Sư, Tiến sĩ đầu ngành, chuyên gia kinh tế, nhà khoa học và giảng viên Trường DLA có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài

Theo đó tại buổi bảo vệ luận văn, mỗi học viên có 10 phút trình bày tóm tắt luận văn, trả lời từ 3 – 5 câu hỏi phản biện của Hội đồng. Các câu hỏi thẳng thắn từ hội đồng giúp tác giả nhận ra khiếm khuyết, tồn đọng của luận văn và có những chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung chính thức.

Học viên Trần Văn Hiền bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh trước hội đồng
Học viên Trần Văn Hiền bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh trước hội đồng

Nhận xét chung từ hội đồng chấm luận văn: “Các luận văn được bảo vệ đợt này hầu hết đều tập trung vào việc nghiên cứu những vấn đề tiêu biểu, còn nhiều hạn chế tại các doanh nghiệp thực tế hiện nay. Qua đó, mỗi đề tài nghiên cứu các học viên đã đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh tế và giải quyết những mặt còn tồn đọng tại cơ quan, địa phương nơi học viên công tác”.

data

Qua thời gian làm việc, hội đồng nhất trí thông qua các luận văn ngành Tài chính Ngân hàng và Quản trị Kinh doanh, đây là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; các số liệu, tài liệu được thu thập một cách khoa học và được tính toán, phân tích, tổng hợp một cách cụ thể.

Tin tưởng rằng với nền tảng kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được trong suốt quá trình nghiên cứu và học tập tại DLA, các học viên sẽ phát huy những điều học được cho quá trình công tác và ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp của mình, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của cả nước.

Văn Thị