Sáng ngày 04-01-2021, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho 25 sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin các khoá 14, 15, 16 và 17. Buổi bảo vệ đánh giá kết quả học tập và hoàn thiện đồ án của sinh viên.

Tham dự buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, về phía hội đồng khoa học có ThS. Thái Doãn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng và các thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài. Các đề tài sinh viên thực hiện năm nay xoay quanh các lĩnh vực như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế và ứng dụng công nghệ thông tin quản lý doanh nghiệp. Mỗi nhóm sinh viên có khoảng 10 phút trình bày tóm tắt cơ sở lý thuyết, thuyết trình về đồ án, chạy mô hình ứng dụng và trả lời các câu hỏi của Hội đồng.

Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp
Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp
Nhóm sinh viên bảo vệ đồ án trước hội đồng
Nhóm sinh viên bảo vệ đồ án trước hội đồng

Buổi bảo vệ đồ án của sinh viên được Hội đồng đánh giá là những mô hình có ý nghĩa thực tiễn; có thể ứng dụng vào cuộc sống, tài liệu thu thập một cách khoa học và được phân tích, tổng hợp cụ thể, rõ ràng.

Với kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại DLA, các sinh viên đã tích luỹ được những kiến thức cần thiết nền tảng vững chắc về chuyên môn, nâng cao vị thế bản thân, đóng góp công sức và trí tuệ vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của cả nước.

Đặng Danh