07 Học viên ngành Kỹ thuật Xây dựng bảo vệ thành công đề cương luận văn Thạc sĩ

DLA

Sáng ngày 15-11-2020, Phòng Sau Đại học và Quan hệ Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ cho 07 học viên cao học ngành Kỹ thuật Xây dựng các lớp 18CHXD1 khóa 8 đợt 2, lớp 18CHXD2 khóa 9 đợt 2.

ThS Lương Thị Bích Hằng – Phó Trưởng Khoa Liên kết Đào tạo công bố quyết định bảo vệ đề cương cho các học viên
ThS Lương Thị Bích Hằng – Phó Trưởng Khoa Liên kết Đào tạo công bố quyết định bảo vệ đề cương cho các học viên
Học viên trình bày đề cương trước hội đồng
Học viên trình bày đề cương trước hội đồng

Trong buổi bảo vệ đề cương, các học viên trình bày những nội dung dự kiến nghiên cứu trong luận văn của mình: tên đề tài, lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, tính mới của đề tài, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc các chương, tài liệu tham khảo trong quá trình làm luận văn... Từ đó, hội đồng sẽ có những định hướng và nhận xét cho học viên chỉnh sửa, bổ sung đề cương cho phù hợp với chuyên ngành đào tạo và thực tiễn công tác của học viên.

Hội đồng lắng nghe trình bày của học viên
Hội đồng lắng nghe trình bày của học viên

Buổi bảo vệ đề cương dưới sự chủ trì của hội đồng chuyên môn gồm: TS. Lê Đình Kỳ - Chủ tịch hội đồng; TS. Đỗ Đại Thắng - Ủy viên hội đồng và TS. Nguyễn Ngọc Phúc – Thư ký, hội đồng đã diễn ra nghiêm túc, công tâm. Kết quả 07 học viên có đề cương bảo vệ được hội đồng khoa học thống nhất thông qua theo tinh thần đã góp ý chỉnh sửa.

Ban Thông tin