Hội nghị Nhà đầu tư Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã được tổ chức vào sáng 12/03/2020 tại trường theo tinh thần Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự hội nghị có các nhà đầu tư của trường. Ông Lê Đình viên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các nội dung chính sau đây:

(1) Dự kiến về số lượng và danh sách thành viên Hội đồng trường của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(2) Bầu cử và công nhận thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, các thành viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng trường nhiệm kỳ 2020 -2025;

(3) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội nghị nhà đầu tư.

Trên tinh thần đồng thuận và thống nhất, các thành viên đã bầu Ông Lê Đình Viên làm Chủ tịch Hội đồng trường, là người đại diện pháp luật và chủ tài khoản của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. Hội đồng trường cũng thống nhất bầu Ông Lê Đình Tuấn là Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo kết quả làm việc, Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 thành viên sau đây:

Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Ông Lê Đình Viên

2. Bà Lê Thị Kim Yến

3. Ông Lê Đình Tuấn

4. Ông Lê Đình Kỳ

5. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu

6. Bà Nguyễn Phúc Diên Ngọc

7. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

8. Ông Dương Quốc Xuân

9. Ông Trương Anh Tuấn

10. Bà Đặng Thị Phương Phi

11. Ông Huỳnh Văn Xê

12. Ông Phan Thành Quốc

13. Ông Lê Đình Long

14. Bà Lê Trần Minh Thủy

15. Ông Lê Trần Đình Hải

16. Bà Lê Thị Tuyết Phương

17. Ông Nguyễn Vĩnh Phước

 

 

TS. Lê Đình Viên chủ tịch hội đồng trường bày tỏ cảm kích trước sự tín nhiệm của hội đồng quản trị
TS. Lê Đình Viên chủ tịch hội đồng trường bày tỏ cảm kích trước sự tín nhiệm của hội đồng quản trị

 

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng trường, Ông Lê Đình Viên bày tỏ cảm kích trước sự tín nhiệm của Hội đồng Quản trị và sự tin tưởng của các thành viên trong Hội đồng trường và chia sẻ tầm nhìn trong 10 năm tới "Mục tiêu của Đại học KTCN Long An trong 5 năm tới là trở thành trường đại học trẻ nằm trong tóp 100 các trường đại học trong nước; đến năm 2030 đứng vào tóp 300 các trường đại học tốt nhất khu vực, người học có năng lự làm việc ở trong và ngoài nước. Chúng tôi hy vọng và quyết tâm sẽ làm được như vậy".