Tại một trường đại học, ngoài nhiệm vụ chính là đào tạo thì nghiên cứu khoa học (NCKH) được xem yếu tố sống còn tạo nên thương hiệu của một trường. Vì vậy việc đẩy mạnh, khuyến khích cán bộ, giảng viên tích cực tham gia các hoạt động NCKH là một trong những biện pháp quan trọng và cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Giảng viên bảo vệ đề cương NCKH
Giảng viên bảo vệ đề cương NCKH

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác NCKH, trong những năm gần đây, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã không ngừng quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sâu sát đến công tác NCKH. Hơn 12 năm hình thành và phát triển cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường DLA đã thực hiện nhiều đề tài NCKH các cấp ở một số ngành trọng điểm như Công nghệ Thông tin, Tài chính Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng. Nhiều đề tài được tỉnh ứng dụng phục vụ kinh tế tỉnh nhà như “Mạng cảm biến không dây phục vụ nông nghiệp chính xác”, “Sổ tay VietGap ghi chép sản xuất rau quả”, “Hệ thống đèn chiếu sáng thông minh” cho thành phố Tân An, tỉnh Long An, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và khai thác hiệu quả tài liệu lưu trữ tại Trường DLA; sử dụng phần mềm ABA trong giảng dạy Tiếng Anh; xây dựng, triển khai và dánh giá chỉ số do lường KIPs cho các đơn vị tại Trường DLA,... Đặc biệt đề tài “Mạng cảm biến không dây...” được giải nhì trong Hội thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật toàn quốc năm 2014, giải nhì Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Long An. Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên ngành cũng như đánh giá các đề tài nghiên cứu thông qua các buổi bảo vệ đề cương, cuối kỳ và giữa kỳ. Hoạt động này diễn ra định kỳ trong suốt năm học và nhận được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên. Đa số các đề tài đã giải quyết phần nào những vướng mắc trong quá trình quản lý cũng như giảng dạy tại trường DLA, qua đó cũng đánh giá khả năng lao động chuyên môn, tư duy lý luận và nhận thức thực tiễn của cản bộ, giảng viên tại trường.

Cán bộ, giảng viên DLA phấn khởi sau buổi làm việc với các đề tài NCKH
Cán bộ, giảng viên DLA phấn khởi sau buổi làm việc với các đề tài NCKH

Muốn bắt kịp với xu thế đào tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, các trường đại học trên cả nước nói chung và Trường DLA nói riêng sẽ đẩy mạnh hoạt động NCKH có hiệu quả. Trong đó, nhà trường sẽ tập trung các giải pháp cốt yếu: Tạo cơ chế đột phá, thay đổi, điều chỉnh cách đầu tư và hợp tác; Các chương trình nghiên cứu phải hướng tới tạo ra sản phẩm phục vụ đào tạo nhân lực và ứng dụng trực tiếp cho xã hội, gắn với xu thế KHCN của thế giới hiện nay.... Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ đẩy mạnh công tác truyên truyền, đưa các thông tin NCKH đến gần hơn với cán bộ, giảng viên, sinh viên qua những kênh như: bảng tin, tập san, mạng xã hội... Ðiều này sẽ giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên cảm nhận NCKH là thiết thực với bản thân.

Ban Thông tin