Sáng ngày 17-11-2019, Khoa Sau Đại học và Quan hệ quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ cho học viên các khóa 3,4,5,7 ngành Kỹ thuật Xây dựng.

Những bó hoa thay lời cảm ơn đến hội đồng bảo vệ
Những bó hoa thay lời cảm ơn đến hội đồng bảo vệ

Hội đồng bảo vệ luận văn gồm có: TS. Lê Đình Kỳ, TS. Phạm Văn Hùng, TS. Nguyễn Thanh Nguyên, TS. Đỗ Đại Thắng, TS. Hoàng Bắc An, TS. Lê Trung Phong, TS. Trần Tuấn Kiệt, TS. Nguyễn Ngọc Phúc, TS. Nguyễn Ngọc Thắng, TS. Nguyễn Hồng Ân. Buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ diễn ra nghiêm túc với nhiều trao đổi và góp ý. Mỗi học viên có 10 phút để thuyết trình đề tài và trả lời các câu hỏi phản biện thẳng thắn của Hội đồng. Các ý kiến phản biện của Hội đồng giúp mỗi học viên nhận ra khiếm khuyết và hạn chế của luận văn.

Mỗi học viên có 10 phút để thuyết trình đề tài và trả lời các câu hỏi phản biện của Hội đồng
Mỗi học viên có 10 phút để thuyết trình đề tài và trả lời các câu hỏi phản biện của Hội đồng

Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Nhiều luận văn có tính thực tiễn cao, có thể áp dụng vào giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở cơ quan/địa phương nơi học viên đang công tác. Tuy nhiên, hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong luận văn. Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành Luận văn, vận dụng các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Hội đồng làm việc nghiêm túc và góp ý những thiếu sót trong luận văn của học viên
Hội đồng làm việc nghiêm túc và góp ý những thiếu sót trong luận văn của học viên

Qua một ngày làm việc tích cực và khẩn trương, tất cả các học viên đã bảo vệ xuất sắc luận văn của mình, hoàn thành chặng đường 02 năm nghiên cứu, học tập. Tin tưởng rằng, các học viên sẽ ứng dụng được kiến thức mà mình tiếp thu được trong quá trình học tập được vào thực tiễn để phát triển quê hương, đất nước mình.

Ban Thông tin