Sáng ngày 15/5/2019, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Vinh đã tiến hành khảo sát, kiểm tra các minh chứng chuẩn bị cho đợt Kiểm định chất lượng giáo dục theo Quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (Trường DLA).

Đây là một trong những bước của quy trình kiểm định chất lượng giáo dục được quy định tại Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Theo đó, Trường DLA đã hoàn thành công tác tự đánh giá theo quy trình, hồ sơ tự đánh giá của Trường DLA đã được hoàn thành và đánh giá chi tiết đối với 111 tiêu chí và 25 tiêu chuẩn. Dựa trên công tác tự đánh giá của Trường DLA, Đoàn đánh giá thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Vinh, đã khảo sát thực tế các cơ sở vật chất, giảng đường, phòng thực hành, thư viện, nhà ăn, khu sân bãi thể thao,.v.v…; đồng thời Đoàn cũng nhiệt tình hướng dẫn để hoàn thiện các hồ sơ minh chứng theo tiêu chí, tiêu chuẩn quy định.

Thay mặt trường, PGS.TS Lê Đình Tuấn đã trao đổi với Đoàn và cam kết Trường DLA sẽ tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ theo tư vấn, hướng dẫn của Đoàn khảo sát để phục vụ tốt nhất cho quy trình kiểm định chất lượng giáo dục dự kiến sẽ diễn ra chính thức vào tháng 7/2019.

Một số hình ảnh làm việc của đoàn đánh giá:

Đánh giá cơ sở vật chất nhà trường
Đánh giá cơ sở vật chất nhà trường
Kiểm tra chi tiết các minh chứng cho tiêu chuẩn
Kiểm tra chi tiết các minh chứng cho tiêu chuẩn
Rà soát, đánh giá các minh chứng
Rà soát, đánh giá các minh chứng
Họp đánh giá của nhóm tư vấn với tổ xây dựng minh chứng
Họp đánh giá của nhóm tư vấn với tổ xây dựng minh chứng

Ban Thông tin (thực hiện)