Ngày 09 – 5 – 2019, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tổ chức buổi bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp cho 20 sinh viên lớp 15TA chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

Sinh viên trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp
Sinh viên trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Đợt thực tập kéo dài trong vòng 8 tuần, các sinh viên đăng ký tham gia tại các trung tâm ngoại ngữ, trường tiểu học, trường trung học phổ thông, trung tâm Ngoại ngữ trường DLA....Đây là những địa điểm thích hợp để sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có cơ hội thực hành kỹ năng, kiến thức đã được học tập, đồng thời học hỏi kinh nghiệm làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó trau dồi thêm những kỹ năng, kinh nghiệm cho quá trình giảng dạy sau này. Trong buổi bảo vệ, những sinh viên đã tham gia thực tập trình bày về quá trình thực tập, khái quát những kết quả đạt được từ kinh nghiệm học hỏi thực tiễn cho việc dạy tiếng Anh, đồng thời chỉ ra những hạn chế và đề ra các giải pháp hữu ích cho hoạt động cụ thể tại đơn vị được thực tập, từ đó cũng góp phần hoàn thiện kỹ năng riêng của bản thân.

Hội đồng chấm báo cáo thực tập đánh giá cao những nỗ lực của sinh viên trong quá trình thực tập, bên cạnh đó cũng lưu ý một số hạn chế các sinh viên cần điều chỉnh để báo cáo thực tập được hoàn thiện nhất.

Ban Thông tin (thực hiện)