Trong 2 ngày 12 và 13-01-2019, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ cho 52 học viên cao học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng qua 2 hội đồng hoạt động song song.

Học viên trình bày đề cương trước hội đồng
Học viên trình bày đề cương trước hội đồng

Hội đồng bảo vệ đề cương với các chủ tịch: Hội đồng 1 - TS. Đoàn Thị Hồng; Hội đồng 2 - TS. Nguyễn Kim Chung.

Trong buổi bảo vệ, học viên trình bày tóm tắt các nội dung đề cương luận văn, phương pháp nghiên cứu, kết cấu trình bày các chương và nhận được nhiều góp ý, đánh giá của hội đồng nhằm hoàn thiện hơn đề cương luận văn.

Toàn cảnh hội đồng
Toàn cảnh hội đồng

Qua 2 ngày làm việc, hội đồng đánh giá cao những cố gắng của học viên trong quá trình thực hiện đề cương, nhiều đề tài bám sát thực tiễn công tác, mang tính ứng dụng cao, góp phần ứng dụng vào công tác của học viên hiện tại. Học viên đã nhận được nhiều ý kiến quý báu từ thầy cô để giúp cho đề cương luận văn được hoàn chỉnh, đây là nền tảng để học viên bắt đầu quá trình thực hiện luận văn thạc sĩ của mình.

Ban thông tin