Sáng ngày 3-10-2018, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) phối hợp cùng công ty TNHH LaVie đã có buổi sinh hoạt chuyện với toàn thể tân sinh viên 2018 và CB-GV-NV nhà trường với chuyên đề “Chung tay quản lý nguồn nước –AWS”.

Nước là tài nguyên không thể thiếu đối với sự sống, dù có thể tái tạo nhưng lại hữu hạn. Ở Việt Nam, việc quản lý, bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm, đa mục tiêu luôn là mối quan tâm của chính phủ, nhận thấy vấn đề cấp thiết đó, công ty TNHH LaVie đã mang đến chuyên đề “chung ta quản lý nguồn nước – AWS”. Thông qua chuyên đề này, sinh viên đã có những cái nhìn tổng quát về mục đích của LaVie trong việc quản lý nguồn nước cụ thể là quản trị nước tốt, cân bằng nước bền vững, tình trạng chất lượng nước tốt, tình trạng lành mạnh của các khu vực liên quan đến nước. Bên cạnh đó, LaVie cũng không ngừng đẩy mạnh các hoạt động giao tiếp và chia sẻ thông tin với các đơn vị truyền thông, nhà trường, nhà cung cấp, phối hợp chính quyền nạo vét kênh, tổ chức Ngày nước thế giới, thành lập các nhóm tư vấn miễn phí,.... Những hoạt động thiết thực này sẽ cũng cố hơn nữa cho việc gia nhập cộng đồng AWS (Alliance for Water Sterwardship- một tổ chức liên minh bảo vệ phát triển nguồn nước.

Một số hình ảnh:

Đại diện công ty TNHH LaVie trình bày về các vấn đề nóng của nguồn nước tại Việt Nam
Đại diện công ty TNHH LaVie trình bày về các vấn đề nóng của nguồn nước tại Việt Nam
CB-GV-NV và sinh viên Trường DLA quan tâm đến chuyên đề Chung tay quản lý nguồn nước
CB-GV-NV và sinh viên Trường DLA quan tâm đến chuyên đề Chung tay quản lý nguồn nước
Hội trường sôi động với phần hỏi đáp liên quan đến AWS
Hội trường sôi động với phần hỏi đáp liên quan đến AWS

Ban thông tin