Tin giáo dục

Đâu là giải pháp giúp cho một bộ phận sinh viên và giới trẻ có cuộc sống lạc quan tích cực, có động cơ, thái độ học tập đúng đắn để vào đời được tốt hơn?

Đâu là giải pháp giúp cho một bộ phận sinh viên và giới trẻ có cuộc sống lạc quan tích cực, có động cơ, thái độ học tập đúng đắn để vào đời được tốt hơn

Sinh viên nói riêng và giới trẻ nói chung, thời kỳ nào cũng vậy, chiến tranh cũng như hòa bình, họ đều đóng vai trò xung kích, là lực lượng chủ lực làm thay đổi xã hội, đóng góp lớn cho cuộc sống cộng đồng. Sức mạnh ấy có được phát huy đúng mức hay không, có phục vụ đúng hướng, tích cực giúp xã hội tiến lên, giúp cuộc sống cộng đồng tốt đẹp hơn không là do họ có được định hướng, lãnh đạo đúng đắn hay không. Anh cũng biết suốt thời kỳ chống Mỹ cứu nước, lực lượng học sinh, sinh viên, lực lượng thanh niên đô thị đã đấu tranh rất quyết liệt trên mọi mặt trận từ văn hóa, chính trị cho đến ngoại giao, quân sự…

Đề án mở ngành Truyền thông đa phương tiện

Đề án mở ngành Truyền thông đa phương tiện

Đào tạo cử nhân Truyền thông đa phương tiện có phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống lành mạnh; có kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, văn hóa; có trình độ lý thuyết và kỹ năng tác nghiệp về Truyền thông (có khả năng làm phóng viên, cộng tác viên, ...)

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Đề án tuyển sinh năm 2018

Thực hiện công văn số 1760/BGDĐT-GDĐH ngày 21/05/2020 của Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh các hình thức đào tạo của trình độ cao đằng ngành Giáo dục Mần non và trình độ đại học năm 2020

Đề án mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đề án mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đào tạo Cử nhân trình độ Đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và hướng dẫn viên du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu xã hội trong ngành du lịch

Báo cáo tình hình việc thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo

Báo cáo tình hình việc thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo

Báo cáo tình hình việc thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo

Đề án mở ngành Luật Kinh tế

Đề án mở ngành Luật Kinh tế

Năm 2015, Trường đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An triển khai xây dựng đề án mở ngành đào tạo hệ chính quy cấp bằng cử nhân Luật chuyên ngành Luật Kinh tế. Theo đó Khoa Luật Kinh tế được hình thành dần với vai trò đào tạo cử nhân luật hệ chính quy cho các sinh viên tốt nghiệp với số lượng sinh viên

Tri hành đạt nhân