Học bổng tài trợ Lương Văn Can năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên xuất sắc

DLA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CTHSSV
-----------

Số: 24 /DLA-QLĐT&CTHSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Long An, ngày 16 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc Học bổng tài trợ Lương Văn Can
Năm học 2016-2017 dành cho sinh viên xuất sắc

Nhằm giúp các sinh viên tiếp tục con đường học tập, bao gồm học sinh sinh viên khuyết tật và học sinh sinh viên nghèo, ở vùng sâu vùng xa. Chương trình Học bổng Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can xét cấp học bổng cho đối tượng là các bạn sinh viên đang học ĐH/ CĐ. Tùy theo từng trường hợp, Quỹ sẽ hỗ trợ các bạn học phí hoặc/ và sinh hoạt phí trong suốt thời gian học ĐH/ CĐ, số lượng học bổng không cố định theo từng năm, Phòng Quản lý Đào tạo &CTHSSV Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo tới sinh viên các lớp chính quy về việc xét cấp học bổng Lương Văn Can năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Trị giá mỗi suất học bổng: Hội đồng xét chọn các gói học bổng theo những mức trị giá khác nhau:

- Một phần hoặc toàn bộ học phí cho đến khi ứng viên học hết đại học. Mức học phí được tính tùy theo từng trường đại học mà ứng viên theo học;

- Một phần hoặc toàn bộ sinh hoạt phí (chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác) cho đến khi ứng viên học hết đại học;

- Cả hai gói học bổng trên.

Học bổng được xét lại hằng năm. Ứng viên trong quá trình học nếu không đáp ứng đủ yêu cầu (học lực, hạnh kiểm) sẽ không tiếp tục được nhận học bổng. Trong quá trình nhận học bổng, ứng viên cần báo cáo kết quả học tập và hoạt động định kỳ cho Ban Thư ký tuyển sinh và Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Tiêu chí xét chọn học bổng: Quá trình xét chọn học bổng bao gồm 02 vòng: vòng sơ tuyển và vòng phỏng vấn. Ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn sẽ được nhận học bổng. (Không hạn chế số lượng học bổng)

- Là công dân Việt Nam (không mang hai quốc tịch) đang theo học tại trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An năm học 2016 – 2017;

- Có điểm trung bình tích lũy đạt từ 7.5 trở lên (đối với đào tạo hệ niên chế) và 2,85 lên đối với đào tạo hệ tín chỉ), điểm trung bình Tiếng Anh học kỳ gần nhất đạt từ 7,0 trở lên.

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn (điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, khuyết tật, ở vùng sâu vùng xa,...).

Lưu ý: Đối với những ứng viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn dù không đáp ứng đủ yêu cầu về học lực như trên vẫn có thể nộp Hồ sơ xin xét duyệt học bổng.

3. Hồ sơ đăng ký học bổng:

- Đơn đăng ký học bổng (Truy cập website http://register.lvcfund.org.vn để tạo tài khoản và tiến hành đăng ký). Sau khi hoàn thành đăng ký trực tuyến, ứng viên in đơn đăng ký (bản cứng) nộp kèm với những tài liệu bên dưới (tải file tại: http://www.lvcfund.org.vn/vi/hoc-bong/hoc-bong-hoc-trong-nuoc.html).

- Bảng điểm đến học kỳ gần nhất, có xác nhận của Phòng Đào tạo;

- Thư trình bày nguyện vọng (không dài quá 02 trang giấy A4, đánh máy, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, tiếng Việt có dấu). Ứng viên cần thể hiện mình xứng đáng nhận học bổng, theo đó, ứng viên cần nêu những điểm bắt buộc sau:

+ Năng lực học tập của bản thân;

+ Chương trình Đại học mà bạn theo đuổi, lý do;

+ Mục tiêu nghề nghiệp tương lai;

+ Sự tham gia và kinh nghiệm lãnh đạo trong các hoạt động ở trường lớp, các hoạt động cộng đồng, kinh nghiệm làm việc (nếu có); ví dụ: làm việc bán thời gian hoặc tình nguyện

+ Ý chí phấn đấu trong học tập và cuộc sống;...

- Thư giới thiệu từ GVCN, thư cần làm rõ học lực và khả năng học tập của ứng viên;

- Giấy xác nhận gia đình khó khăn từ chức trách địa phương, trong đó nêu rõ hoàn cảnh khó khăn của ứng viên, cho thấy ứng viên cần được hỗ trợ về mặt tài chính để tiếp tục học tập, cần ghi rõ địa chỉ, sđt liên lạc, email (nếu có) để Quỹ có thể liên hệ khi cần thiết;

- Giấy khen, giấy chứng nhận (không cần công chứng);

- Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không cần công chứng).

4. Thời gian quy trình dự kiến:

- Từ nay đến ngày 15/6/2016: Nhận hồ sơ và kết thúc quá trình nhận hồ sơ và hội đồng xét duyệt.

- Ngày 10/8/2016: Thông báo ứng viên đậu vòng sơ tuyển.

- Ngày 17/8/2016: Bắt đầu vòng phỏng vấn.

- Ngày 01/9/2016: Thông báo danh sách ứng viên được cấp học bổng.

- Ngày 12/9/2016: Tổ chức Lễ trao học bổng

Đề nghị các Khoa, Giáo viên chủ nhiệm thông báo để các sinh viên quan tâm nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng trên ./.

Nơi nhận:
- Các Khoa, GVCN ;
- Website Trường.
- Lưu QLĐT

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)
ThS. Nguyễn Minh Khoa