Các thông báo

Thông báo về việc khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Thông báo về việc khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2020

 

Căn cứ quyết định số 292/QĐ-DLA ngày 03/11/2018 về việc Ban hành Quy định về việc sử dụng phiếu khảo sát của Trường Đại Kinh tế Công nghiệp Long An và Kế hoạch số 19/KH-ĐBCL ngày 13/3/2020 về Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2020 của Phòng Đảm bảo chất lượng; Phòng Đảm bảo chất lượng và Phòng Quan hệ doanh nghiệp và công tác sinh viên phối hợp Phòng Quản lý đào tạo – Tuyển sinh tiến hành khảo sát ý kiến của sinh viên tốt nghiệp năm 2020 về chất lượng đào tạo và tinh hình việc làm của sinh viên.  

Thông báo về việc tích cực phòng chống dịch bệnh và không đăng tải tin giả, sai sự thật về dịch bệnh covid-19

Thông báo về việc tích cực phòng chống dịch bệnh và không đăng tải tin giả, sai sự thật về dịch bệnh covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp và người dân đã và đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

Khai báo y tế

Khai báo y tế

Mỗi người cần tự nguyện dành vài phút để khai báo sức khỏe một cách trung thực, giúp phát hiện sớm những trường hợp nhiễm bệnh và khoanh vùng ổ dịch, rút ngắn thời gian cách ly. Vì thế, việc khia báo sức khỏe tự nguyện là một việc làm tích cực của bản thân, thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân với xã hội, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc không học tập trung và thực hiện phương thức trực tuyến đối với học viên, sinh viên nhà trường để phòng chống dịch bệnh virus nCoV từ ngày 30-03-2020 đến ngày 05-04-2020

Thực hiện chị thị 06/CT-TT ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh Long An về việc thwucj hiện các giải pháp phòng chống dịch do virus Covid-19 gây ra

Thông báo đi học lại

thông báo đi học lại

Căn cứ tình hình thực tiễn của diễn biến dịch COVID-19 tại tỉnh Long An; thực hiện công văn số 992/UBND-VHXH ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Long An về ciệc đồng ý cho HS cấp THPT, SV và HV đi học lại từ ngày 02/03/2020 sau thời gian tạm nghỉ để phóng chông Civid-19

Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2020

Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2020

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu trường về việc nghỉ học của sinh viên, học viên trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2020. Phòng Quản lý Đào tạo - TS thông báo đến Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung Tâm, Viện lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2020 của sinh viên, học viên.

Tri hành đạt nhân