Tăng cường đảm bảo ANTT Đại hội Đảng lần thứ XII và Tết Nguyên Đán

DLA

 

Tình hình tháng 1 và tháng 2 năm 2016 diễn ra nhiều sư kiện chính trị quan trọng như: Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII, Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 có thể bọn phản động và tội phạm hình sự, các tệ nạn xã hội sẽ tăng cường hoạt động phá hoại chính trị và trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản của cơ quan, xí nghiệp, trường học, gia đình và cá nhân trên nhiều lĩnh vực;

Thực hiện Công văn số 1026/BCĐT-PV28 ngày 31/12/2015 của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (viết tắt là PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBV ANTQ) tỉnh Long An về việc tăng cường tuyên truyền, vận động bảo vệ an toàn Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII và Tet Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Đồng thời phòng ngừa ' không để xảy ra cháy nổ và vi phạm ATGT, vi phạm các tệ nạn xã hội (ma túy, cờ bạc, đốt pháo nổ...), Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc trường, các đoàn thể và HSSV các lớp nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1/Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm các lớp tích cực quán triệt, triển khai sâu rộng trong CB-GV-NV, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên và HSSV thuộc đơn vị mình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tốt tài sản của trường, của cá nhân nhất là trong thời gian Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016;

2/Ban điều hành PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBV ANTQ trường tham mưu cho Chi bộ, Ban Giám hiệu tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 1/12/201 lcủa Ban Bí thư và Kế hoạch số 11-KH/CB.DLA ngày 14/3/2013 thực hiện chương trình hành động sô 17-CTr/TU ngày 05/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với phong trào TDBV ANTQ trong tình hình mới trong đó chú trọng công tác tuyên truyền cho CB-GV-NV, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên và HSSỴ tích cực tham gia phong trào TDBV ANTQ; Chủ động phòng ngừa, không đê tội phạm hình sự, trộm căp, cướp, cướp giật tài sản của trường và của cá nhân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 nhất là thời điêm tham gia chợ Tết và các lễ hội đầu xuân đặc biệt là không để xảy ra tai nạn giaothông, cháy nổ, đốt pháo nổ, cờ bạc...vi phạm pháp luật. Đồng thời không để xảy ra tình trạng sơ hở, mất cảnh giác bị các phần tử xấu kích động lôi kéo đình công, lãn công, biểu tình, tán phát tài liệu có nội dung xấu liên quan đến Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII trái pháp luật; Kết hợp triển khai công tác xây dựng phong trào TDBV ANTQ và đăng ký phấn đấu xây dựng trường đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh trật tự" năm 2016;

3/Ban điều hành PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBV-ANQT trường triển khai văn bản này cho Đội bảo vệ chuyên trách, Đội PCCC chủ động phối hợp với các đom vị thuộc trường nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII, Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Mặt khác tăng cường công tác tuần tra, canh gác 24/24 giờ nhằm phòng ngừa, không để kẻ gian đột nhập vào trường trộm cấp tài sản, bảo vệ tuyệt đối an toàn về ANTT nhất là thường xuyên kiểm tra các phương tiện PCCC, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng nghỉ, phòng làm việc, phòng học đảm bảo xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đội trưởng Đội bảo vệ chuyên trách quản lý chặt chẽ các công cụ hỗ trợ và sử dụng đúng theo quy định của Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQHK12 ngày 30/6/2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa 12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4/Ban Thông tin tuyên truyền các nội dung có liên quan đến công tác PCTP, TNXH và xâỵ dựng phong trào TDBV ANTQ nhằm nâng cao tinh thân, ý thức cảnh giác chống mọi âm mưu phá hoại, "Diễn biến hòa bình" của kẻ xâu tuyên truyên nói xâu Đảng, Nhà nước Việt Nam và gây chia rẽ, mât đoàn kêt nội bộ nhât là Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII.

5/Phòng Tổ chức Hành chính phối hợp Ban điều hành PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBV ANTQ tham mưu Hiệu trưởng phân công lực lượng bảo vệ chuyên trách và một số đom vị của trường trực nghiêm túc trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.
Trong quá trình thực hiện nếu có xảy ra tình hình cháy nổ, ANTT phức tạp có liên quan đến trường thì lực lượng chức năng khẩn trương báo cáo Hiệu trưởng và lãnh đạo Ban điều hành PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBV ANTQ, Công an phường Khánh Hậu, Phòng PA83, PC64 Công an tỉnh phối hợp giải quyêt kịp thời nhàm đảm bảo ANTT cho trường.

 Hiệu Trưởng   
(đã ký)     

T.S Lê Đình Viên