Thông Báo về việc học sinh sắp hết thời gian học tập tại trường vào cuối năm 2015

DLA

 

               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN                                            

 THÔNG BÁO

Về việc học sinh sắp hết thời gian học tập tại trường vào cuối năm 2015

          Căn cứ vào Quy chế đào tạo hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
        Căn cứ vào Quy chế đào tạo Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

       Nay Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ( Ban TCCN) thông báo đến tất cả học sinh các ngành (Kế toán, Tin học, Xây dựng, Du lịch, Pháp lý, Quản lý đất đai) thuộc khóa 2011 liên hệ Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ( Ban TCCN) để được hướng dẫn làm Đơn Xin Cứu Xét ( danh sách đính kèm).

Thời gian: từ ngày 20/4/2015 đến hết ngày 27/4/2015. Sau thời gian nêu trên Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ( Ban TCCN)  sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp chậm trễ nào./.

Trân trọng thông báo!

 

Long An, ngày  20  tháng  4  năm 2015

                                                                       Thư ký Ban               

                                                                   ( đã ký)

                                                                                          Bùi Thị Hồng Thắm

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Cô Thắm – Thư ký Ban TCCN 0945 690 686

 

file-dinh-kem

 


- Danh sách Học Sinh hết hạn học tập năm 2015-- Xem ---- Tải File