Căn cứ quyết định số 292/QĐ-DLA ngày 03/11/2018 về việc Ban hành Quy định về việc sử dụng phiếu khảo sát của Trường Đại Kinh tế Công nghiệp Long An và Kế hoạch số 19/KH-ĐBCL ngày 13/3/2020 về Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2020 của Phòng Đảm bảo chất lượng; Phòng Đảm bảo chất lượng và Phòng Quan hệ doanh nghiệp và công tác sinh viên phối hợp Phòng Quản lý đào tạo – Tuyển sinh tiến hành khảo sát ý kiến của sinh viên tốt nghiệp năm 2020 về chất lượng đào tạo và tinh hình việc làm của sinh viên.  

Cách thức thực hiện khảo sát như sau:

Bước 1: Truy cập hệ thống khảo sát trực tuyến của trường đại học Kinh tế công nghiệp long An theo link khảo sát sau: link khảo sát

Bước 2:  Nhập các thông tin như Email sinh viên, Họ tên sinh viên, Năm tốt nghiệp, Chuyên ngành đào tạo, Điện thoại, Mã số sinh viên để tham gia khảo sát.

Bước 3: Trả lời câu hỏi khảo sát và nhấn GỬI để hoàn thành khảo sát 

Phòng ĐBCL đề nghị các Khoa và các Cố vấn học tập phổ biến thông tin cho các bạn sinh viên thực hiện khảo sát; đồng thời nhắc các lớp trưởng đôn đốc các bạn của lớp mình thực hiện khảo sát.

Thời gian khảo sát: từ ngày 26/8/2020 đến ngày 05/9/2020.

Mọi thắc mắc vui lòng gửi email về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ theo số điện thoại 02723.512826 (123) – Thầy Hùng.