Phòng QLĐT – TS thông báo đến Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung Tâm kế hoạch nghỉ Lễ của sinh viên và học viên như sau:

Thời gian nghỉ Lễ:

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10-3):

Từ Chủ Nhật, ngày 14/4/2019 đến hết thứ hai, ngày 15/4/2019

Ngày 16/4/2019: Sinh viên và học viên học tập bình thường theo thời khóa biểu.

- Ngày thống nhất Đất nước 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5:

Từ thứ hai, ngày 29/4/2019 đến hết thứ tư, ngày 01/5/2019.

Ngày 02/5/2019: Sinh viên và học viên học tập bình thường theo thời khóa biểu.

ThS. Nguyễn Minh Khoa

Đã ký

Từ khóa: nghỉ lễ