THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2019

Kính gửi: Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường về việc nghỉ học của sinh viên, học viên trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2019.

Phòng Quản lý Đào tạo – TS thông báo đến Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung Tâm lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2019 của sinh viên, học viên như sau:
Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán: Từ ngày 28.01.2019 (23.12 âm lịch) đến hết ngày 12.02.2019 (Mùng 8 Tết).

Ngày 13.02.2019 (09.01 âm lịch): Sinh viên và học viên học tập bình thường theo thời khóa biểu.

Đề nghị Quý Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm thông báo đến sinh viên và học viên biết để thực hiện đúng theo tinh thần thông báo trên./.

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT – TS

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Minh Khoa