Phòng đào tạo trường Đại học Kinh tế Cong nghiệp Long An thông báo lịch thi hệ đại học khóa 2018 (từ ngày 10/12/2018 - 22/12/2018)

Xem chi tiết lịch thi tại đây