Thực hiện công văn số 185/CĐN ngày 08 tháng 12 năm 2016 về việc thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo năm 2016" của Công đoàn Ngành Giáo dục và được sự chấp thuận của Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, học sinh sinh viên, công đoàn viên:

Xem chi tiết thông báo tại đây