THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2017

Kính gửi: Quý Khoa, Ban, Trung tâm

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường về việc nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2017.

Phòng Quản lý Đào tạo – CT.HSSV thông báo đến Quý Khoa, Ban, Trung Tâm lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2017 của học sinh, sinh viên, học viên như sau:

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán:

Từ ngày 14.01.2017 (17.12 âm lịch) đến hết ngày 05.02.2017 (Mùng 9 Tết)

Ngày 06.02.2017 (Mùng 10 Tết): HSSV và học viên học tập bình thường theo thời khóa biểu.

Đề nghị Quý Khoa, Ban, Trung tâm thông báo đến HSSV và học viên biết để thực hiện đúng theo tinh thần thông báo trên./.

Trân trọng!

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)
ThS. Nguyễn Minh Khoa