Kỷ niệm Cách Mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2 - 9 : Đoàn kết và nắm bắt thời cơ là hai bài học lớn nhất

DLA

 

      Nói đến thành quả Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9-1945 đối với trong nước, ai cũng biết Cách mạng tháng Tám năm 1945 chấm dứt 87 năm Pháp thuộc (1), nước Việt Nam tranh thủ đúng thời cơ, chủ động giành lấy chính quyền trên toàn quốc từ tay phát xít Nhật và thực dân Pháp, giành quyền tự quyết về chủ quyền quốc gia khi phe đồng minh chưa kịp đến và đưa ra quyết định theo quan điểm của người chiến thắng. Cách mạng tháng Tám tạo thế để chính quyền lâm thời ra Tuyên ngôn độc lập, tuyên cáo chủ quyền quốc gia đối với quốc tế. Tiếp theo đó, ngày 6 tháng 1 năm 1946, chính quyền lâm thời tổ chức tổng tuyển cử bầu quốc hội lần thứ nhất và quốc hội này soạn thảo hiến pháp, bầu chọn chính phủ chính thức, hợp pháp, hợp hiến hoàn tất quy trình thành lập một quốc gia và nhà nước pháp quyền theo tập quán và luật quốc tế.

      Đối với quốc tế, Cách mạng tháng Tám 1945 tại Việt Nam được thế giới nhìn nhận là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên tại Đông Nam Á, là mô hình đấu tranh giành độc lập của các nước thuộc địa, giúp các dân tộc Á, Phi, Mỹ La tinh liên kết lại xóa bỏ chủ nghĩa thực dân, tự giải phóng cho dân tộc mình. Phương thức khai sinh một quốc gia, thành lập nhà nước dân cử, hợp pháp của Việt Nam sau cách mạng tháng Tám trong bối cảnh vừa kết thúc chiến tranh thế giới, tình hình chính trị thế giới phức tạp cũng là mô hình đáng tham khảo.

      Bài học kinh nghiệm lớn nhất rút ra từ Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là tinh thần đoàn kết mọi từng lớp nhân dân, vì quyền lợi tối cao của quốc gia, dân tộc. Nếu vì quyền lợi phe nhóm, cục bộ, địa phương, vì cá nhân thì Cách mạng tháng Tám không thể thành công. Trong lời kêu gọi khởi nghĩa, Bác Hồ đã chỉ rõ:“ Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề giải phóng dân tộc, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những quốc gia, dân tộc chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận, của giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Quan điểm của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn, vẫn là bài học lớn đối với nhà nước, là bài học thiết thực đối với lãnh đạo cấp cao.

      Bài học thứ hai là công tác tổ chức lực lượng cách mạng, tạo thời cơ và nắm bắt, tận dụng được thời cơ để tiến hành công tác cách mạng theo mục tiêu đã định. Cách mạng tháng Tám nổ ra sau khi phát xít Nhật đầu hàng và chỉ hơn 10 ngày lực lượng cách mạng thiết lập được chính quyền trên toàn quốc trước khi lực lượng đồng minh tiếp quản Đông dương. Đó là thời điểm chuẩn xác, không thể sớm hơn và không được muộn hơn. Tất nhiên thời điểm đó do Bác Hồ và trung ương quyết định chứ không phải ngẫu nhiên hay may mắn mà đạt được. Ngày 15-8 Nhật đầu hàng lực lượng Đồng minh (2), ngày 13 đến 15 tháng 8 năm 1945, Đảng tổ chức Đại hội tại Tân Trào; thành lập Ủy Ban khởi nghĩa, ban hành 10 chính sách lớn của Việt Minh; ngày 16 tháng 8 khai mạc Đại hội Quốc dân ở đình Tân Trào, có 60 đại biểu đại diện cho các đảng phái, tôn giáo, các từng lớp nhân dân trong cả nước tham dự. Đại hội có ý nghĩa như quốc hội lâm thời, mục đích đại hội là thống nhất ý chí toàn dân đối với quyết định tổng khởi nghĩa, tương tự Hội nghị Diên Hồng thể hiện lòng dân quyết chiến trong chiến tranh chống quân xâm lược Nguyên Mông thời Trần; ngày 19 tháng 8 khởi nghĩa nổ ra ở Hà Nội và loang ra toàn quốc. Chỉ trong 14 ngày lực lương cách mạng đã thiết lập bộ máy chính quyền trong cả nước.

      Chính nhờ sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, sự nắm bắt thời cơ tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản mà nước Việt Nam thuộc địa đã giành được quyền tự quyết vận mệnh chính trị của mình trong bối cảnh cực kỳ phức tạp, khi kết thúc chiến tranh thứ hai 1939-1945; đồng thời khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước độc lập, dân chủ đầu tiên tại Đông Nam Á.

                                                                     NĂM DÂN

(1): Tính từ năm 1858, năm chiến hạm Pháp tấn công Đà Nẵng.

(2): Ngày 15/8/1945, Nhật Hoàng tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên dài phát thanh, thực chất là tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh. Ngày 2/9/1945, ngoại trưởng Nhật Ma- mo- ru ký văn kiện đầu hàng với đại tướng Mac-Arthur, Tư lệnh quân Đồng minh trên chiến hạm Mit- su - ri của Mỹ đang neo đậu trong vịnh Tokyo .

 Tin hướng nghiệp

 Công nghệ thông tin – chìa khóa mở cánh cửa tương lai

 Những tố chất cần thiết để trở thành chuyên viên Tài chính ngân hàng

 Lợi thế khi học Quản trị kinh doanh tại DLA

 Kế toán- kiểm toán học gì?

 Tiếng Anh chìa khóa thành công

 Học Xây dựng, cơ hội việc làm rộng mở

 Ngành Kiến trúc năm 2015 xét tuyển những môn nào?

Các hoạt động khác