Từ xưa đến nay, về cơ bản, các từ Công, Dung, Ngôn, Hạnh được hiểu như sau:Công: công việc, kỹ năng, tay nghề, khả năng chuyên môn; Dung: dung nhan, sắc diện, sắc vóc, vẻ đẹp ngoại hình của người phụ nữ;Ngôn: lời nói, cách giao tiếp ngôn từ, cách phát ngôn, tranh luận;Hạnh: Hạnh kiểm, tính nết, thói quen ăn, ở, phong cách sống, bản lĩnh ứng xử;Như vậy, công-dung-ngôn-hạnh chính là 4 tiêu chí quan trọng được người xưa đề ra để thẩm định về một người phụ nữ. Bốn tiêu chí ấy, ngày nay có còn thích hợp không?Hiểu nghĩa như trên thì bốn tiêu chí ấy vẫn còn là các yếu tố rất quan trọng để xem xét về nhân cách, năng lực đối với một người nữ trong chọn người cộng tác kể cả chọn lựa hôn nhân.

 

Nữ sinh viên Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tham gia các phong trào của trường.
 

      Tùy điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa mỗi thời kỳ, nội hàm các từ trên được mở rộng cho thích hợp. Thời nay- thời điện toán, thời hướng đến kinh tế tri thức- CÔNG: được hiểu là khả năng chuyên môn cao, chuyên nghiệp, tay nghề thành thạo trong lĩnh vực mình tham gia; DUNG: là trang điểm, trang phục, cách biểu cảm thích hợp nơi mình hiện diện từ công sở, nơi lễ hội, dạ tiệc, trên bãi biển, khi điền dã…; NGÔN: giao tiếp ngôn từ bặt thiệp, hòa nhã, đúng mực tùy nơi; trình, thưa, vâng, dạ, cảm ơn, xin lỗi kịp thời nhưng không thiếu lời lẻ mạnh mẽ, lập luận sắc bén khi đàm phán trên thương trường…lịch sự khi giao tiếp điện thoại, thận trọng, chính xác khi gửi email; HẠNH: được hiểu rộng ra như phong cách sống, thói quen ăn ở, bản lĩnh ứng xử trong gia đình, ngoài xã hội. Nội dung giáo dục Văn, Thể, Mỹ vẫn còn trong nhà trường, nhưng phương pháp truyền đạt, cách khai thác, chuyển tải nội dung đến học sinh của một số người dạy có khi còn bất cập nên một số bạn thanh niên (nam, nữ) cho rằng Công –Dung- Ngôn- Hạnh thuộc thời phong kiến (!), không còn thích hợp cho thời @ nữa. Hiểu như thế không đúng.

 

 NĂM DÂN (Thực hiện)

 

Các tin khác

 

 

Từ khóa: cong dung, ngon hanh, thoi @