Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo tuyển sinh các lớp ngắn hạn:

1. Kế toán trên máy (Xây dựng ứng dụng excel tương đương phần mềm kế toàn)

2. Lớp quản lý cấp trung

3. Kế toán thực hành thực tế (Tương đương 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp)

4. Thực hành khai báo thuế chuyên nghiệp

Xem nội dung đầy đủ các lớp trên tại đây.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tp.Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: 02723.512.826 bấm 106; 0129.777.0668 hoặc 0983.369.717 (thầy Bình); 0168.384.1621 (cô Tiên); 0909.211.528 (thầy Tâm)