Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An liên kết với Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2017 (đợt 3) các ngành Luật, Thú y, Bảo vệ thực vật, Phát triển nông thôn

Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/12/2017

Địa chỉ nhận hồ sơ: Khoa Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An: Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP. Tân An, Long An

Điện thoại: 0272.3512826 (Khoa LKĐT) - 0938263091 Cô Hằng, 0906305833 Thầy Thậm, 01679636461 Cô Nhiễm