Ngày 6-6-2016, Đảng ủy cơ sở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 cho toàn thể đảng viên, CB-GV-NV Trường.

Phó Bí thư Đảng ủy-  Huỳnh Văn Xê triển khai nghị quyết
Phó Bí thư Đảng ủy- Huỳnh Văn Xê triển khai nghị quyết

Phó Bí thư Đảng ủy- Huỳnh Văn Xê đã triển khai đến toàn thể ĐV-CB-GV-NV những nội dung quan trọng của nghị quyết với các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình đột phá, công trình trọng điểm, giải pháp thực hiện... Trong nghị quyết, nhiều chỉ tiêu có liên quan đến giáo dục đại học và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Theo đó Trường DLA với chức năng nhiệm vụ của mình, sẽ lãnh đạo tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” gắn với thực hiện quyết Đại hội Đảng các cấp, sẽ dốc toàn lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà đại hội đề ra.

ĐV-CB-GV-NV Trường tiếp thu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bội Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020
ĐV-CB-GV-NV Trường tiếp thu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bội Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Cùng ngày, Trường DLA cũng tiến hành họp lệ thường kỳ để đánh giá những công tác trong thời gian qua và triển khai, bàn giải pháp thực hiện công tác trong thời gian tới. Trường DLA là một trong các điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh Long An.

Công đoàn cơ sở tặng quà mừng sinh nhật cho Công đoàn viên có ngày sinh trong quý II
Công đoàn cơ sở tặng quà mừng sinh nhật cho Công đoàn viên có ngày sinh trong quý II

Hoàng Hiệp (thực hiện)