Sáng ngày 19-12-2013, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tham gia phản biện 3 đề tài nghiên cứu khoa học: “Xây dựng mạng cảm biến không dây phục vụ nông nghiệp chính xác” – TSKH. Lê Đình Tuấn, ThS. Thái Doãn Ngọc,“Đề xuất giải pháp rèn luyện kỹ năng sống cho SV tại trường DLA” - TS. Đặng Thị Phương Phi và “Đổi mới phương pháp dạy và học là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển thương hiệu của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An” – ThS. Phạm Diệp Ba.

      Tham dự phản biện có PGS-TS. Lê Văn Tề - Phó Chủ tịch Thường trực HĐKH và ĐT, PGS-TS. Nguyễn Khắc Hùng, GS-TSKH. Hoàng Văn Kiếm, TS. Ngô Thanh Hùng, ThS. Huỳnh Văn Xê và các thành viên của Hội đồng KH và ĐT. Tại buổi phản biện, các tác giả đã thuyết trình và giới thiệu đến hội đồng đề tài của mình. Nhìn chung, các đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng Khoa học và Đào tạo đánh giá bước đầu thành công. Một số đề tài có mục tiêu nghiên cứu và mô tả kết quả nghiên cứu rõ ràng; cách viết và lập luận chặt chẽ, thể hiện được năng lực nghiên cứu độc lập. Để các đề tài được hoàn thiện hơn về nội dung và hình thức, Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã có những góp ý cụ thể những ưu khuyết điểm của đề tài, qua đó giúp các tác giả hoàn thiện hơn nữa đề tài của mình để sớm áp dụng vào thực tiễn.

      Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi phản biện:

phan-bien-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc

 TS. Đặng Thị Phương Phi trình bày Đề tài

“Đề xuất giải pháp rèn luyện kỹ năng sống cho SV tại trường DLA”

 

phan-bien-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc (1)

ThS. Thái Doãn Ngọc trình bày Đề tài

“Xây dựng mạng cảm biến không dây phục vụ nông nghiệp chính xác”

 

phan-bien-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc (2)

ThS. Phạm Diệp Ba trình bày Đề tài “Đổi mới phương pháp dạy và học

là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển thương hiệu

của trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An”

 

phan-bien-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc (3)

PGS-TS. Lê Văn Tề nêu ý kiến phản biện đề tài

 

phan-bien-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc (4)

Toàn cảnh buổi thuyết trình bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học

 

Ban Thông Tin (Thực hiện)

 

 
Các tin khác