Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn chấp thuận cho trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, từ năm 2013 được đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai cho các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính- Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Khoa học máy tính, Công nghệ Kỹ thuật và Xây dựng.

      Theo đó, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đang tiến hành các thủ tục theo đúng quy chế tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp, bảo đảm chất lượng đào tạo, quyền lợi của sinh viên khi tham gia học tập, đào tạo văn bằng Đại học thứ hai tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, để từ năm 2013 trường triển khai tuyển sinh đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, doanh nhân, người lao động được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và nhu cầu được học tập suốt đời.

 

dao-tao-van-bang-hai

Ảnh: Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cho HSSV

 

Ban Thông Tin (Thực hiện)

 

Các tin khác