Ngày 30-6-2012, tại phòng D001 đã diễn ra buổi tập huấn cho cán bộ coi thi của trường DLA trong mùa tuyển sinh 2012. Tham gia buổi tập huấn có các Thầy, cô trong Hội đồng Tuyển sinh (HĐTS) cùng cán bộ các phòng ban hỗ trợ.

      Tại buổi tập huấn Ủy viên thường trực HĐTS ThS Nguyễn Minh Khoa đã phổ biến các quy định cũng như quy trình, thủ tục cho các cán bộ coi thi nắm rõ. Thông qua đó, HĐTS cũng đã giải đáp một số thắc mắc cũng như lắng nghe các ý kiến đóng góp của các cán bộ về công tác coi thi năm 2012.
 
dai-hoc-long-an-san-sang-thi-tuyen-sinh-nam-2012
Đóng góp ý kiến cho công tác Tuyển sinh 2012
 

      Năm nay quy chế thi Tuyển sinh có những sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như :

     - Điểm d, Khoản 3, Điều 9 được bổ sung như sau:"Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong kì thi theo điều 36 a" 

     - Điểm d, Khoản 3, Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như: “Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi. Không được hút thuốc trong phòng thi”.

      Việc sửa đổi, bổ sung cũng nhằm quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các hiện tượng tiêu cực trong thi cử, những vấn đề được quan tâm hiện nay như: thí sinh mang các thiết bị thu âm, thu hình vào phòng thi và nếu bị phát hiện sẽ lập tức bị lập biên bản, đình chỉ thi. Thí sinh mang tài liệu vào phòng thi, dù chưa sử dụng, nếu bị phát hiện vẫn bị lập biên bản.

      Để kỳ thi tuyển sinh Đại học , Cao đẳng năm 2012 diễn ra nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật,  HĐTS  đã đưa ra quyết tâm cao về việc chống gian lận, tiêu cực trong thi cử, hướng đến một kỳ thi tuyển sinh trung thực, nghiêm túc.
 

Ban Thông Tin (Thực hiện)

 

Các tin khác