Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh Long An đến 2015, tỉnh Long An có 60% lao động qua đào tạo, trong đó 40% được đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) nhằm mục tiêu hạ dần tỷ lệ lao động phổ thông, giản đơn và thu nhập thấp; đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực địa phương, nhu cầu xã hội. Trường DLA với sứ mệnh trên phải có nghĩa vụ tham gia vào quá trình đào tạo theo nhu cầu thực tế của tỉnh nhà.
 
 
dai-hoc-long-an-tuyen-sinh-trung-cap
Các em học sinh tìm hiểu thông tin Tuyển sinh hệ Trung cấp trường DLA.
 

      Hiện nay, để đáp ứng ứng nguồn nhân lực cho tỉnh Long An, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, phục vụ sự phát triển bền vững kinh tế xã hội, đòi hỏi đội ngũ cán bộ có năng lực và trình độ chuyên môn nhất định. Trước yêu cầu trên, Trường DLA với đội ngũ 217 giảng viên bao gồm: Giáo sư, Phó Giáo Sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ…cùng với việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại đạt và vượt chỉ tiêu cam kết khi thành lập trường, năm 2012 trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tự xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hệ TCCN của đơn vị với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Theo thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT) 800 chỉ tiêu của hệ TCCN, gồm 07 ngành nghề như: Tin học, Kế toán, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Du lịch, Hành chính Văn thư, Pháp lý, Quản lý đất đai.

 

Như quy định Các đại học, học viện, trường đại học không đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trừ các trường thuộc nhóm ngành văn hóa nghệ thuật. Vì thế trình độ TCCN trường DLA phải xây dựng lộ trình giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (mỗi năm giảm không thấp hơn 25% so với chỉ tiêu năm 2011) để dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2017. Song song đó phải xác định chỉ tiêu đại học trở xuống: Cơ sở đào tạo tuyển sinh đào tạo nhiều trình độ thì ưu tiên xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ cao nhất, sau đó xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình thấp hơn cho đến hết tổng chỉ tiêu đã xác định.

   

Thiện Hảo (Thực hiện)

 

Các tin khác