Đoàn Trường DLA - Nhận cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023”

DLA

Chiều 03/01, Tỉnh Đoàn Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, tổng kết công tác Đoàn, Hội năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An vinh dự là 1 trong 14 đơn vị được BTV Tỉnh đoàn Long An trao cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023”

data

 

Năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Đoàn - Hội các cấp trong tỉnh phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi, đặc biệt chú trọng chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn.

data

 

Dịp này, BTV Tỉnh đoàn Long An đã tặng bằng khen có thành tích xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 cho 34 cá nhân, trong đó Đoàn trường DLA có 02 đồng chí.

Trong thời gian tới, các huyện, thi, thành đoàn và đoàn trực thuộc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không sợ sệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm”, phát huy vai trò xung kích của thanh niên cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

 

Xin chúc mừng Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An