Đoàn viên DLA – Tham dự Hội nghị Tổng kết đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2022

DLA

Sáng 28/12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án Đoàn TNCS HCM tỉnh Long An tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2020-2022.Hội nghị có sự tham dự: Đ/c Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; BTV Huyện, Thị, Thành doàn, Đoàn trực thuộc và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

data

 

data

Được biết, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn tập trung, thực hiện có hiệu quả các hoạt động tham gia xây dựng NTM, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Trong giai đoạn thực hiện đề án, tuổi trẻ Long An thực hiện 20 công trình cấp tỉnh; 270 công trình cấp huyện; 2.613 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở được thực hiện với tổng giá trị làm lợi hơn 30 tỉ đồng.

data

 

data

 

Bên cạnh đó, các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm triển khai thực hiện. Toàn tỉnh ra quân 3.513 lượt Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; trồng và chăm sóc cây xanh, phát quang bụi rậm; vớt lục bình, khơi thông lòng kênh, rạch; tổ chức dọn vệ sinh các điểm đen về môi trường. Đồng thời, duy trì và củng cố hoạt động của 188 các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

data

 

>

Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Đề án Đoàn TNCS HCM tỉnh Long An tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2022, Tỉnh Đoàn tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án giai đoạn 2024 – 2027.