Trường DLA: “Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023”

DLA

Được phát động với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 được thực hiện vào tuần thứ 3 của tháng 9 năm 2023 đã mang lại thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, tái sử dụng vật liệu, môi trường xanh với nhiều hoạt động được thực hiện bởi CB-GV-NV, sinh viên trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA).

Trong thời gian phát động chiến dịch, đoàn viên sinh viên DLA đã chung tay cùng cộng đồng hướng đến làm cho thế giới sạch hơn với các hoạt động như ngày chủ nhật xanh dọn đẹp khuôn viên, cảnh quan xung quanh trường, lớp học; Tuyên truyền tăng cường nhận thức và có những hành động thiết thực bảo vệ nguồn nước và môi trường nước cùng Công ty Lavie; Các ý tưởng sáng tạo tái chế sản phẩm từ nhựa, rác thải tái sử dụng xung quanh chúng ta và nâng cao hiệu quả của việc tái chế đồ dùng nhựa...

“Ngày Chủ nhật xanh” là một trong những hoạt động Đoàn trường quan tâm, tổ chức, định kỳ. Thông qua hoạt động không đơn thuần tạo phong trào để các đoàn viên, sinh viên thu dọn rác thải, vệ sinh môi trường, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh môi trường trong và ngoài học đường “Xanh - Sạch - Đẹp, từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.
“Ngày Chủ nhật xanh” là một trong những hoạt động Đoàn trường quan tâm, tổ chức, định kỳ. Thông qua hoạt động không đơn thuần tạo phong trào để các đoàn viên, sinh viên thu dọn rác thải, vệ sinh môi trường, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh môi trường trong và ngoài học đường “Xanh - Sạch - Đẹp, từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

 

“Tuyên truyền bảo vệ môi trường và tiết kiệm nước sạch” là một trong những vấn đề nóng và được quan tâm rất nhiều hiện nay. Qua chuyên đề, sinh viên hiểu được những chia sẻ về môi trường, ô nhiễm nước, vai trò nguồn nước sạch đối với cơ thể và đời sống…
“Tuyên truyền bảo vệ môi trường và tiết kiệm nước sạch” là một trong những vấn đề nóng và được quan tâm rất nhiều hiện nay. Qua chuyên đề, sinh viên hiểu được những chia sẻ về môi trường, ô nhiễm nước, vai trò nguồn nước sạch đối với cơ thể và đời sống…

 

data
Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 50 ý tưởng, mô hình dự án tham gia từ đoàn viên, sinh viên các khóa của Trường. Các ý tưởng đa dạng, đa lĩnh vực như: sản phẩm công nghệ, sản phẩm trang trí, sản phẩm tái chế,… Ban tổ chức đã chọn ra 32 ý tưởng tham gia cuộc triển lãm.
Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 50 ý tưởng, mô hình dự án tham gia từ đoàn viên, sinh viên các khóa của Trường. Các ý tưởng đa dạng, đa lĩnh vực như: sản phẩm công nghệ, sản phẩm trang trí, sản phẩm tái chế,… Ban tổ chức đã chọn ra 32 ý tưởng tham gia cuộc triển lãm.

 Chiến dịch năm nay có chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” nhằm khuyến khích các hoạt động, phong trào vì môi trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Đến nay, Chiến dịch đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm quốc gia trên thế giới. Việt Nam tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch từ năm 1994 đến nay, với nhiều hoạt động

Ban truyền thông