Đoàn trường DLA với chuyên đề “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn”

DLA

Ngày 15-5-2023 tại Hội trường F201 Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tổ chức chuyên đề “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn”. Tham dự chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thị Như Ý – Bí thư Đoàn trường, đồng chí Lâm Thị Hồng – UV.BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 3 Trường DLA cùng với hơn 500 cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên Nhà trường.

data

Theo đó, cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên được đồng chí Lâm Thị Hồng – UV.BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 3 Trường DLA quán triệt Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như điểm sơ lược qua các ngày lễ lớn trong tháng 5, đặc biệt kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Như Ý – Bí thư Đoàn trường chúc mừng đoàn viên, sinh viên Nhà trường đã hoàn thành tốt cuộc thi Nghị quyết 2023, đồng thời đồng chí thực hiện tổng kết các hoạt động Đoàn trường qua các năm và định hướng năm 2023 để các đoàn viên, sinh viên Nhà trường nắm rõ, từ đó thực hiện có hiệu quả các chương trình, hoạt động Đoàn trường trong thời gian tới.

data

Chuyên đề “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn” giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên DLA học tập và quán triệt những nội dung về Nghị quyết chủ trương của Đảng, chương trình hoạt động Đoàn từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tiển khai thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết của Đảng, Đoàn vào hoạt động thực tiễn đời sống thanh niên.

data

Đoàn trường