Đoàn trường DLA: Tuyên dương cá nhân, tập thể Đoàn trường DLA trong công tác Đoàn - Đội

DLA

Ngày 15-9-2022, tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2021 - 2022 và tuyên dương các danh hiệu của Đoàn - Hội cấp tỉnh năm 2022 do Tỉnh đoàn Long An tổ chức, Chi đoàn 19TH Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) vinh dự được nhận khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học” năm học 2021-2022; và đồng chí Lê Thị Ánh Hồng thuộc chi đoàn 19TC Đoàn trường DLA được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh” năm học 2021-2022.

Lê Thị Ánh Hồng nhận danh hiệu “sinh viên 5 tốt cấp tỉnh” năm học 2021-2022
Lê Thị Ánh Hồng nhận danh hiệu “sinh viên 5 tốt cấp tỉnh” năm học 2021-2022
data

 

Khen thưởng Chi đoàn 19TH Đoàn trường DLA (thứ 2 từ phải qua) đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2021-2022
Khen thưởng Chi đoàn 19TH Đoàn trường DLA (thứ 2 từ phải qua) đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2021-2022
data

Cá nhân, tập thể chi đoàn thuộc Đoàn trường DLA được tỉnh đoàn tuyên dương và khen thưởng qua đó thể hiện sự tích cực và nhiệt huyết của mỗi đoàn viên, sinh viên Nhà trường với phong trào Đoàn – Đội, đồng thời đây còn là động lực giúp cho tuổi trẻ Đoàn trường DLA phấn đấu và tiếp tục thu nhiều thành tích hơn nữa trong công tác Đoàn góp phần xây dựng Đoàn trường DLA ngày càng vững mạnh.

Được biết, dịp này Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học; công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022; tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh cho 5 cá nhân; “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh cho 1 cá nhân; “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh cho 3 cá nhân.

Đoàn trường