Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch Covid-19

DLA

Năm 2021, dịch Covid-19 cũng đã và đang có những tác động to lớn đến mọi mặt đời sống xã hội trên thế giới cũng như Việt Nam, bao gồm cả chương trình phòng, chống HIV/AIDS. Theo báo cáo của các địa phương, dịch HIV/AIDS trong 9 tháng đầu năm 2021 tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng so với 9 tháng đầu năm 2020 tại nhiều địa phương. Đường lây truyền HIV cũng có sự thay đổi, nhiễm HIV tăng nhanh trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM).

Vừa qua, ngày 02/11/2021, Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An phổ biến cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch COVID 19" trên mạng xã hội VCNet và đồng thời triển khai Công văn số 4992/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 01/11/2021 về việc Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 đến tất cả các cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên tham gia học tập tại trường.

data

Mục tiêu của Tháng hành động nhằm tăng cường sự quan tâm của toàn xã hội đến công tác phòng, chống HIV/AIDS nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 để tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đảm bảo mọi người được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS một cách liên tục, đặc biệt là các dịch vụ điều trị cho người nhiễm HIV bằng thuốc ARV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

 

Đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS nói riêng và phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung trong giới trẻ luôn được Đoàn trường DLA quan tâm, triển khai tuyên truyền trong các chương trình ngoại khóa đến các cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên. Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, bảo vệ sức khỏe cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên. Mỗi người là một tuyên truyền viên cho gia đình và xã hội. Vì một tương lai không HIV/AIDS

data

 

Ban Truyền thông