Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tham gia nâng cao kiến thức qua buổi Hội thảo trực tuyến “Về ngôn ngữ học và phương pháp sư phạm trong Tiếng Anh” trong bối cảnh hội nhập Quốc tế

DLA

Ngày 15/10/2021, đoàn viên thanh niên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tham gia buổi hội thảo trực tuyến “Về ngôn ngữ học và phương pháp sư phạm trong tiếng Anh” nhằm nâng cao chuyên môn và phương pháp sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai cho đối tượng là cán bộ, đoàn viên, sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Với mục tiêu chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa và thành tựu khoa học, công nghệ của nhân loại. Bên cạn đó, xu thế toàn cầu hóa mà biểu hiện rõ rệt nhất là sự hội nhập kinh tế giữa các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới đã tác động mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế và đời sống của từng quốc gia. Đó không chỉ là hợp tác về kinh tế mà còn là sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia nên việc hiểu biết ngoại ngữ dần trở thành hướng vận động chung của dân cư thế giới. Do đó, ban chấp hành Đoàn trường và hơn 20 cán bộ đoàn viên, và các đoàn viên sinh viên trong Câu lạc bộ Tiếng Anh đã chủ động và tích cực mở rộng nâng cao kiến thức cũng như những kỹ năng trong việc sử dụng tiếng Anh qua các hội thảo trực tuyến.

data

Dr. Farah hướng dẫn về việc sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp.

data

N Dr. Farah giải thích cách phát âm trong tiếng Anh

Qua buổi hội thảo, Dr. Farah đã nhấn mạnh giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng đối với người học tiếng Anh, nhưng nếu chúng ta không có bất kỳ phương pháp hay bí quyết học tập nào sẽ khiến mọi người rất dễ bỏ cuộc. Hầu như mỗi quốc gia đều coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ hai, vậy nên khi giao tiếp với họ, chúng ta đều phải sử dụng tiếng Anh, một lần nữa phải khẳng định tính thiết thực, có thể áp dụng vào thực tiễn như thế nào khi có một kỹ năng nói tiếng Anh trôi chảy.

 

data
data

Giấy chứng nhận tham dự Hội thảo của Cán bộ đoàn viên

Qua buổi hội thảo, cán bộ đoàn viên và đoàn viên sinh viên có thể đúc kết cho bản thân những phương pháp, kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày, và được giấy chứng nhận tham gia Hội thảo, đó là minh chứng cho những nỗ lực của đoàn viên thanh niên Trường trong việc tích cực nâng cao trong việc học tiếng Anh. Việc học tiếng Anh tốt của sinh viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra của sinh viên, tăng khả năng cạnh tranh về cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Thực tế đã chứng minh sinh viên học tiếng Anh hoặc ngoại ngữ tốt tìm được việc làm nhanh hơn với thu nhập ở mức thỏa đáng hơn và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Các nhà tuyển dụng sẽ ưu tiên lựa chọn một ứng viên có khả năng tiếng Anh tốt, thay vì một ứng viên không biết tiếng Anh.

Ban Thông tin