Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh đoàn Long An và Kế hoạch số 15-KH/ĐTN-DLA ngày 02/03/2021 của BTV Đoàn trường, Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 3 với chủ đề: “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” cho toàn thể các chi đoàn hiện đang sinh hoạt tại trường.

Qua buổi sinh hoạt đoàn, đoàn viên, sinh viên DLA được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, Ngày Đoàn viên 2021.

data

Đến ngày 25-3-2021, 34/34 chi đoàn đang sinh hoạt tại Đoàn trường DLA đã hoàn tất thực hiện sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm tháng 3. Qua đó, giúp Đoàn viên nhận thức vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trách nhiệm của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tháng 3 là Tháng thanh niên, tháng hành động của tuổi trẻ cả nước, của mỗi đoàn viên, sinh viên. Đoàn viên, sinh viên DLA cùng thanh niên cả nước góp thêm những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Để mỗi tháng trôi qua đều là tháng thanh niên, mỗi ngày trôi qua đều là ngày của sức trẻ, đậm dấu ấn DLA!

Hoàng Thi