Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021), đồng thời thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, vừa qua ngày 06-04-2021 Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) thực hiện lễ bàn giao và trao quyết định danh sách các đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng.

data

Công tác giới thiệu và trao danh sách đoàn viên ưu tú luôn được Đoàn trường DLA chú trọng, qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của Đoàn trường trong việc chăm lo, bồi dưỡng, tạo nguồn lực phát triển đảng viên cho Đảng. Đồng thời, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong lao động, học tập, rèn luyện và cống hiến của tuổi trẻ để phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đoàn Trường